Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου “ΕΙΙΡΑ”, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου “ΕΙΙΡΑ”, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020
12/06/2020
#8 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής| Περίοδος όπου τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία είχαν αρθεί.
21/07/2020

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου “ΕΙΙΡΑ”, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τα μέλη του Αστικού Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής» (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020, ώρα 15:00, στα γραφεία του Ραδιοφωνικού Σταθμού “KISS FM”, στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 85, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

Τροποποίηση όρου 7.2. του άρθρου 7 του ισχύοντος του καταστατικού του Σωματείου

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης και δικαίωμα ψήφου θα έχουν αυστηρά και μόνον όσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και έχουν καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές τους προς την Ενωση.  

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ                                                                                         

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ