Η ΕΙΙΡΑ με ενεργό συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ένωση ραδιοφώνων AER, στις Βρυξέλλες. 21/03/2019

H ΑΕΜΑΡ αναβαθμίζει την έρευνα ραδιοφωνικής ακροματικότητας 18/02/2019
18/02/2019
Στα χέρια των ραδιοφωνικών σταθμών τα πρώτα ευρήματα της νέας και αναβαθμισμένης έρευνας ακροαματικότητας ραδιοφώνου. 11/04/2019
11/04/2019

Η ΕΙΙΡΑ με ενεργό συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ένωση ραδιοφώνων AER, στις Βρυξέλλες. 21/03/2019

Eνεργό συμμετοχή στη διαβούλευση ευρωπαϊκών πολιτικών για τη ραδιοφωνία (ΡΦ),  στην Ευρωπαική Επιτροπή (ΕΕ) και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ανέπτυξε η ΕΙΙΡΑ, με την ιδιότητα του μέλους της ευρωπαικής ένωσης ραδιοφώνων, της «Association of European Radios (AER)».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΙΙΡΑ συμμετέχει σε ομάδες εργασίας της AER, με ομάδα μελών του ΔΣ ΕΙΙΡΑ, υποστηριζόμενη από εμπειρογνώμονες σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικής (policy) και δημοσίων υποθέσεων (public affairs), προκειμένου να καταρτιστούν οι θέσεις των ευρωπαϊκών ραδιοφώνων, κατά την μεταβατικό τρέχον έτος όπου ολοκληρώνεται η θητεία τόσο του ΕΚ όσο και της ΕΕ, ώστε να συνεισφέρουν  στο νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση φάσματος, το 5G-for-Broadcasting, τα πνευματικά δικαιώματα (αναθεώρηση της οδηγίας του 2001), τα on-line ραδιόφωνα (platform-to-business), τα fake news και το ρόλο των ραδιοφώνων, αλλά και, επιπλέον, στα τρία χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ (Horizon 2020, Creative Europe, Euranetplus), όπου έχουν ενταχθεί δράσεις σχετικές με τη ραδιοφωνία (Music Moves Europe, European Alliance for Culture and the Arts, MediaRoad).

Υπενθυμίζεται οτι, η εθνική νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες κατά 80% έχουν διαμορφωθεί και ψηφιστεί στα ευρωπαϊκά όργανα. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή των θεσμικών ενώσεων στη διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών, στη διαβούλευση των ευρωπαικών  οργάνων, κρίνεται ως ο αποτελεσματικότερος τρόπος εκπροσώπησης θέσεων και επιρροής και, περαιτέρω, στην περίπτωση της ΕΙΙΡΑ, της ανάδειξης εθνικών θεμάτων με χαμηλή προτεραιότητα στην ΕΕ (υψηλή φορολογία ΡΦ, κρατικός παρεμβατισμός), προάγοντας την κλαδική ατζέντα των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων της Αττικής.

Η AER συστάθηκε τον Ιανουάριο του 1992 ως κλαδική ένωση για την υποστήριξη των συμφερόντων περισσότερο από 4.500  ευρωπαϊκών εμπορικών ραδιοφωνικών σταθμών ενώπιον των οργάνων της Ευρ. Ένωσης, στις Βρυξέλλες. Λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών, καλών πρακτικών και τεχνικής βοήθειας μεταξύ των μελών της. Σήμερα περιλαμβάνει 15 μέλη, συμπεριλαμβανομένων έντεκα (11) εθνικών ενώσεων ραδιοφώνων και δύο (2) εταιρικών μελών.

 

Για την ΕΙΙΡΑ

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής, εκπροσωπεί τις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις της Αττικής, ενώπιων αρμόδιων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών αρχών ρύθμισης και εποπτείας του τομέα των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και ενώπιον κάθε εταίρου που σχετίζεται με θέματα ραδιοφωνίας, με στόχο την προαγωγή θέσεων και προτάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ΕΙΙΡΑ έχει δημιουργήσει μαζί με την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), την μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Αστική Εταιρεία Μέτρησης Ακροαματικότητας Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΑΕΜΑΡ) με σκοπό την μέτρηση της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών, που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής.

Για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση επι θεμάτων τύπου, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@eiira.gr