Παρατηρήσεις επί της αρχής του σχεδίου-νόμου και των βασικών εννοιών
27/08/2018
Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος
28/08/2018

Η ΕΙΙΡΑ για τη διαδικασία αδειοδότησης μέσω δημοπρασίας

Group of Multiethnic Diverse Hands Raised

Το μοντέλο της δημοπρασίας δεν συμβαδίζει με τη φύση του ραδιοφωνικού μέσου και ενδέχεται να οδηγήσει σε μονοπωλιακές καταστάσεις και σε στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού. Το σχέδιο νόμου αποτελεί πιστή αντιγραφή των διατάξεων του ν. 4339/2015 για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και ουδαμώς έχει λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν επί το πλείστον μικρομεσαίες επιχειρήσεις και –ιδίως στην Περιφέρεια– έχουν χαρακτηριστικά οικογενειακών επιχειρήσεων. Επίσης, το παρόν σχέδιο νόμου αγνοεί παντελώς τις ευρείες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα του audio broadcasting. Εν κατακλείδι, η διαδικασία αδειοδότησης μέσω δημοπρασίας, όπως προβλέπει ο ν. 4339/2015 για την τηλεόραση, κρίνεται εντελώς απρόσφορη και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην αλλοίωση της φυσιογνωμίας του ραδιοφωνικού μέσου.