Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου “ΕΙΙΡΑ”, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

#7 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής| Περίοδος μέτρων για την πανδημία Covid-19 – «Μένουμε Σπίτι»
26/05/2020
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου “ΕΙΙΡΑ”, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020
30/06/2020

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου “ΕΙΙΡΑ”, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τα μέλη του Αστικού Σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής» (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, ώρα 15:00, στην Αίθουσα που βρίσκεται στον 5ο όροφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας αρ. 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  1. Εγκριση απολογισμού δράσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη για τα πεπραγμένα μέχρι και 31/12/2019.
  2. Εγκριση απολογισμού οικονομικής διαχείρισης.
  3. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Διάφορες ανακοινώσεις – Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης και δικαίωμα ψήφου θα έχουν αυστηρά και μόνον όσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και έχουν καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές τους προς την Ενωση. Για την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεών τους τα μέλη του Σωματείου μπορούν να επικοινωνούν με τον Ταμία της Ενωσης κ. Κωνσταντίνο Φωτόπουλο (kfoto@star.gr).
Το ΔΣ έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο της πρόληψης για τη διασπορά του COVID-19 κατά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Η χωρητικότητα της αίθουσας επιτρέπει την τήρηση ασφαλών αποστάσεων. Στην αίθουσα και τον χώρο υποδοχής θα υπάρχουν αντισηπτικά, μάσκες και γάντια.
Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ