#8 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής| Περίοδος όπου τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία είχαν αρθεί.

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματείου “ΕΙΙΡΑ”, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020
30/06/2020
#9 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής
08/10/2020

#8 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας Ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής| Περίοδος όπου τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία είχαν αρθεί.

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των ευρημάτων της έρευνας.

Στο παρόν δελτίο τύπου τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 7.864 άτομα που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 19/05 έως 13/07/2020. Επίσης, έχουμε συγκριτικά στοιχεία με το δίμηνο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 10/03 έως 13/04/2020 και 28/04 έως 18/05/2020.

Να σημειωθεί ότι στο δίμηνο 19/05 έως 13/07/2020 είχαν αρθεί τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού COVID-19. Η προηγούμενη χρονική περίοδος, με την οποία γίνεται η σύγκριση, ήταν η περίοδος εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων «Μένουμε σπίτι».

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τον Μάιο δημοσιεύθηκαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat για το έτος 2019. Έτσι, για την στάθμιση των στοιχείων της παρούσας περιόδου χρησιμοποιήθηκαν τα επικαιροποιημένα στοιχεία, όπως έχει συμφωνηθεί να γίνεται κάθε χρόνο όταν αυτά δημοσιεύονται. Με τον τρόπο αυτό έχουμε την πλέον αντιπροσωπευτική εικόνα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σταθμίστηκαν με τη μέθοδο RIM ως προς φύλο, ηλικία και περιοχή κατοικίας με τα πληθυσμιακά στοιχεία της Eurostat.

Η έρευνα πεδίου υλοποιείται εξ ημισείας από τις εταιρείες ερευνών MRB HELLAS S.A και GLOBAL LINK S.A., μέλη του ΣΕΔΕΑ, ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα, οδηγίες και κανόνες.

Συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο καθόλη τη διάρκεια της έρευνας και σε κάθε διαδικασία αυτής έχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες εδώ:

8ο ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την ΑΕΜΑΡ

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΕΜΑΡ) αποτελεί αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, που δημιουργήθηκε από την ΕΙΙΡΑ (Eνωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών) και την ΕΔΕΕ (Eνωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας), με σκοπό την ανάθεση συστήματος μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα.

 Για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση επί θεμάτων τύπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο info@eiira.gr