#3 Διμηνιαίο δελτίο ακροαματικότητας ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής, περιόδου 17Ιουν19-08Σεπ19.

Στελέχη της ΓΓΤΤ, της ΕΕΤΤ και εκπρόσωποι της ΕΙΙΡΑ συγκρότησαν Ειδική Ομάδας Εργασίας.
28/06/2019
Η άρση των στρεβλώσεων του ραδιοφωνικού κλάδου σε συζήτηση της ΕΙΙΡΑ με τον Υφυπουργό κ. Σ. Πέτσα
04/10/2019

#3 Διμηνιαίο δελτίο ακροαματικότητας ραδιοφώνου & ΡΦ σταθμών Αττικής, περιόδου 17Ιουν19-08Σεπ19.

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των ευρημάτων της έρευνας ακροαματικότητας της ΑΕΜΑΡ κατά το 3ο δίμηνο διεξαγωγής της.

Στην παρούσα έκθεση τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 7.841 ατόμων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 18/06 έως 05/08/2019 και 03/09 έως 09/09/2019. Να σημειωθεί ότι είχαμε τέσσερις  εβδομάδες διακοπή της έρευνας πεδίου και συγκεκριμένα κατά τον μήνα Αύγουστο.  Στο παρόν δελτίο τύπου έχουμε συγκριτικά στοιχεία με το δίμηνο των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 09/04 έως 17/06/2019.

Η έρευνα πεδίου υλοποιείται από δύο εταιρείες ερευνών, μελών του ΣΕΔΕΑ. Οι εταιρείες ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα, οδηγίες και κανόνες, υλοποιούν εξ ημισείας την έρευνα πεδίου, με το 50% των συνεντεύξεων να πραγματοποιείται από την εταιρεία MRB HELLAS S.A και το υπόλοιπο 50% από την εταιρεία GLOBAL LINK S.A.

Συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο καθόλη τη διάρκεια της έρευνας και σε κάθε διαδικασία αυτής έχει το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Επισυνάπτονται οι σχετικοί πίνακες εδώ:

2019_17ΙΟΥΝ – 08ΣΕΠ_#3 Διμηνιαίο Δελτίο Ακροαματικότητας

Για την ΑΕΜΑΡ

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΕΜΑΡ) αποτελεί αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, που δημιουργήθηκε από την ΕΙΙΡΑ (Eνωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής) και την ΕΔΕΕ (Eνωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας), με σκοπό την ανάθεση συστήματος μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν νόμιμα στην περιφέρεια του νομού Αττικής.

 Για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση επί θεμάτων τύπου, παρακαλώ επικοινωνήστε στο info@eiira.gr